رويدادهای ایران و جهان
 
 
رژیم مصرف موسیقی مناسب برای هر انسان ۱۳۹۶/۳/۶
موسیقی ایرانیان – سعدی پیش سرائی (کارشناس موسیقی): موضوع استفاده از انواع موسیقی و سازهای متفاوت دارای اهمیت خاص و بسزایی است که در این خصوص هر فرد می بایست پس از بررسی نوع نیازهای درونی خود و شناخت انواع موسیقی ها و سازها به موسیقی دلخواه و مورد نیاز بدن و روح خود پی برده و از آن استفاده کند، از آنجایی که می دانیم موسیقی غذای روح است پس همانند غذاهای مصرفی می بایست به نوع و زمان مصرف آن نیز توجه شود. مقولۀ انتخاب ساز مناسب برای هر فرد نیز، در همین راستا بسیار مهم بوده و می تواند به عنوان مواد اولیۀ غذای تولید موسیقی نقش بسزایی داشته باشد.
موسیقی‌هایی که حفظ آن‌ها، ایران را رنگی نگه می‌دارد ۱۳۹۶/۲/۳۰
یک پژوهشگر موسیقی گفت: در ایران، رنگین‌کمان اقوام وجود دارد که هر کدام از این اقوام، موسیقی زیبای خود را دارند، این‌طور نیست که موسیقی یک منطقه عالی و موسیقی منطقه‌ای دیگر ضعیف باشد. موسیقی همه مناطق زیبایی خود را دارد. این موسیقی‌ها باید حفظ شوند تا ایران همیشه رنگی بماند.
 
 
 
  Abnous Music
Email: info@ami.ir
Phone: +987132272345
Fax:+987132272348
Address: Between Gas Sqr And Somayeh Str, Shiraz
 
   
Design & Powered by: salimi studio